O szkole


Powiatowy Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie działa w oparciu o akty:

  1. Ustawę  z dnia 7 września 1991 r. o systemie (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) i rozporządzeń wykonawczych do ustawy,
  2. Uchwałę Nr V/XXXV/365/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia. 24 listopada 2017 r. w sprawie zmiany nazwy Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie.
  3. Uchwałę Nr V/XXIX/292/2017  Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 w Wejherowie na Branżową Szkołę I Stopnia nr 2 w Wejherowie.
  4. Ustawę z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
  5. Statutu Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie..

Opublikował: Maciej Skok
Publikacja dnia: 07.03.2021, 18:23
Dokument oglądany razy: 343
Podpisał: Maciej Skok
Dokument z dnia: 07.03.2021